WOJCIECH JANUSZCZYK
architekt krajobrazu

mgr. inż. architekt krajobrazu, absolwent i pracownik naukowy architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, współzałożyciel i współwłaściciel GARDEN CONCEPT Architekci Krajobrazu. Posiada duże doświadczenie w kierowaniu procesami inwestycyjnymi w obiektach architektury krajobrazu w tym realizacji ogrodów przydomowych, parków i przestrzeni publicznych. Szef działu realizacji w GARDEN CONCEPT Architekci Krajobrazu. Prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu zrzeszającego architektów krajobrazu i wykonawców terenów zieleni.

Posiada potwierdzoną praktykę zawodową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach ruchomych  § 8.3 w zakresie kierowania pracami wykonawczymi przy zabytkach. (Dz. U. 2004 nr 150 poz 1579).

Posiada również kwalifikacje Inspektora Nadzoru Terenu Zieleni nr rej. 031/2011.

   
           
   

PIOTR SZKOŁUT
architekt krajobrazu

mgr. inż. architekt krajobrazu, absolwent  i pracownik naukowy architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, współzałożyciel i współwłaściciel GARDEN CONCEPT, autor wielu koncepcji i projektów ogrodów przydomowych, parków, przestrzeni publicznych, projektów nagradzanych w konkursach ogólnopolskich, kierownik pracowni projektowej GARDEN CONCEPT Architekci Krajobrazu, prowadzi również nadzór nad realizowanymi ogrodami.

 

   
           
   
 

 
 
ZESPÓŁ
 
Katarzyna Szczypior
Magdalena Studzińska
Jan Kamiński

Emilia Chęć

 

architektura krajobrazu __ projektowanie ogrodów __ urządzanie terenów zieleni __zakładanie systemów nawadniających