zasada działania
   

 

 
 
ZASADA DZIAŁANIA
 

PROJEKT

Projekt każdego ogrodu składa się z dwóch etapów:
I Etap- Projekt Koncepcyjny:
- Wizja w terenie -inwentaryzacja stanu istniejącego,  wykonanie niwelacji, dokumentacja fotograficzna
- Przygotowanie dwóch kolorowych koncepcji zagospodarowania ogrodu z uwzględnieniem ukształtowania terenu, rozmieszczenia roślinności i elementów małej architektury- rzut z góry, widok z lotu ptaka, minimum trzy widoki do każdej koncepcji,
- Projekty koncepcyjne wykonujemy w programach komputerowych lub wykorzystując rysunek odręczny
Na spotkaniu z Klientem ustalamy ostateczną wersję koncepcji, którą jeszcze raz opracowujemy w formie kolorowego rzutu z góry. W razie konieczności Klient ma prawo do jednej poprawki  niniejszego projektu. Na podstawie koncepcji sporządzamy wstępną kalkulację wykonania ogrodu. Do zatwierdzonej koncepcji opracowujemy projekt wykonawczy.

II Etap-Projekt Wykonawczy:

1. Projekt podstawowy
- Plan zbiorczy ogrodu z wyliczeniem poszczególnych powierzchni
- Projekt techniczny nasadzeń wraz z zestawieniem ilościowym
- Projekt nawierzchni wraz z wymiarami i wykazem zastosowanych materiałów
- Projekt systemu nawadniającego
- Plan rozmieszczenia punktów oświetleniowych
- Opis projektu wraz z wytycznymi pielęgnacji do wybranych gatunków roślin
- Kosztorysy wykonawcze

2. Projekt rozszerzony- projekty wykonawcze małej architektury ogrodowej

- altany,  pergole, konstrukcje drewniane
- grille
- murki oporowe
- ławki,
- stawy, kaskady, drobne elementy wodne
-ogrodzenia
- kosztorys wykonania elementów małej architektury
-nadzór autorski

REALIZACJE

Realizujemy zarówno projekty własne jak i innych pracowni projektowych.
Prowadzimy inwestycje na zasadach:

- Generalnego wykonawstwa
- Nadzoru nad realizacją
- Nadzoru z realizacją
- Podwykonawstwa

 

 

architektura krajobrazu __ projektowanie ogrodów __ urządzanie terenów zieleni __zakładanie systemów nawadniających