PLACE ZABAW
 

Tworzymy całościowe projekty placów zabaw, z uwzględnieniem rozmieszczenia urządzeń zabawowych, małej architektury, nawierzchni i nasadzeń. Projektujemy place spełniające wymogi stawiane przez Rządowy Program "Radosna Szkoła" i prawo budowlane. Nasze place zabaw projektowane są zgodnie z normą PN-EN 1176. Współpracujemy z firmami produkującymi urządzenia zabawowe i bezpieczne nawierzchnie. Wszystkie materiały, których używamy do projektowania placów zabaw posiadają wymagane atesty i certyfikaty.

 

architektura krajobrazu __ projektowanie ogrodów __ urządzanie terenów zieleni __zakładanie systemów nawadniających