REWALORYZACJE
 

Realizujemy zadania związane z kompleksową rewaloryzacją i rewitalizacją zabytkowych założeń ogrodowych i parków.  Prowadzimy pełny nadzór i koordynujemy wszelkie działania rewaloryzacyjne.  Począwszy od wstępnych uzgodnień związanych z projektami koncepcyjnymi, przez dokumentacje wielobranżowe budowlane, wykonawcze i przetargowe, do złożonego procesu realizacji rewaloryzacji i konserwacji  zabytkowego obiektu. Współpracujemy z konserwatorami zabytków, dendrologami, archeologami,  firmami budowlanymi specjalizującymi się w rewaloryzacji obiektów architektonicznych. Wykonujemy pielęgnację pojedynczych drzew pomnikowych jak i całych drzewostanów.

Poniżej przedstawiamy wybraną realizację:

 

 

architektura krajobrazu __ projektowanie ogrodów __ urządzanie terenów zieleni __zakładanie systemów nawadniających