projekt techniczny nasadzeń lublin
   
 
 

PROJEKTOWANIE ZIELENI

 

Wykonujemy następujące opracowania:
- projekty koncepcyjne
- projekty budowlane
- projekty wykonawcze
- projekty przetargowe
- projekty konkursowe
ogrodów prywatnych, zieleni przy firmach i instytucjach, publicznych przestrzeni miejskich oraz zieleni przyulicznej.

W projektach dążymy do stosowania unikalnych rozwiązań i innowacji w celu ukształtowania niepowtarzalnego charakteru projektowanego terenu. Wykonujemy także projekty poszczególnych elementów takich jak: nawierzchnie, mała architektura, urządzenia wodne, kolorystyka elewacji budynków i inne.

Wykonujemy plany zagospodarowania, projekty koncepcyjne i budowlano-wykonawcze. Przygotowujemy całościowe dokumentacje przetargowe, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy inwestorskie.

Wykonujemy projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych oraz przestrzeni miejskich. Uwzględniamy w nich zasady sztuki konserwatorskiej oraz współczesne uwarunkowania projektowe. Ponadto prowadzimy prace towarzyszące takie jak: poszukiwania archiwalne, inwentaryzacje zieleni, ekspertyzy dendrologiczne i projekty gospodarki drzewostanem.

Przygotowujemy projekty koncepcyjne i wykonawcze ogrodów przydomowych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i staramy się, aby projektowany ogród spełniał wszystkie oczekiwania. Opracowujemy projekty wykonawcze wszelkich elementów małej architektury. Służymy fachową radą w doborze roślin i materiałów wykończeniowych.

 

Projekt zieleni Lublin __ Projektowanie zieleni __ Projekt parku __Zieleń miejska