PROJEKTY REWALORYZACJI

 

Zespół projektowy Garden Concept opracowuje pełne dokumentacje rewaloryzacji, rewitalizacji zabytkowych założeń ogrodowych i przestrzeni publicznych. Wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne, waloryzacje, kwerendy historyczne, analizy kompozycyjne. Opracowujemy projekty koncepcyjne oraz pełne dokumentacje budowlane, wykonawcze i przetargowe rewaloryzowanych obiektów. Swoje doświadczenie opieramy na dotychczas opracowanych, licznych projektach oraz współpracy z konserwatorami zabytków, historykami sztuki, archeologami, dendrologami.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych projektów koncepcyjnych:

  • Janowiec-projekt nasadzeń przy dworze, 2010
  • Wielkopole, gm. Gorzków, 2009
  • Bytom-park, 2009
  • Chojeniec- park dworski, 2008
  • Chełm-ogrody biskupie, 2007
  • Maziarnia Strzelecka- park przy dworku myśliwskim, 2007
  • Sycyna k\ Zwolenia- park zabytkowy, 2004
 

architektura krajobrazu __ projektowanie ogrodów __ urządzanie terenów zieleni __zakładanie systemów nawadniających