NADZÓR NAD REALIZACJĄ
 

Posiadamy kwalifikacje Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

Prowadzimy nadzory nad realizacjami publicznymi i prywatnymi. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji terenów zieleni, pozwalają na sprawowanie profesjonalnego nadzoru nad pracami innych firm.  Przy wykonywaniu terenów zieleni  zdarzają się sytuacje w których powstały obiekt odbiega od wizji przedstawionej inwestorowi przez projektanta.

Spowodowane jest to głownie zmianami wprowadzanymi przez wykonawcę np. cięcie wydatków na materiały czy upraszczanie technologii wykonania. Nadzór niezależnego eksperta nad pracami firmy wykonawczej zapewnia większą kontrole nad przebiegiem prac jak również uzyskanie efektu zamierzonego przez projektanta.

Prowadzimy nadzór zarówno przy realizacji naszych projektów jak i projektów innych pracowni . Prowadziliśmy nadzór m.in. nad tak prestiżowymi obiektami jak Plac Grzybowski w Warszawie.

 

 

architektura krajobrazu __ projektowanie ogrodów __ urządzanie terenów zieleni __zakładanie systemów nawadniających